Rekisteriseloste


REKISTERINPITÄJÄ

 • Koresoft Osk
 • Frans Emilin katu 24 D13
 • 33870 Tampere
 • Puhelin +358 44 594 0060
 • Y-tunnus 2807415-9

 • Beach-Halli Finland Oy
 • Vestonkulma 1
 • 33580 Tampere
 • Puhelin +358 50 4627186
 • Y-tunnus 2617782-4

HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ

 • Hallituksen puheenjohtaja Henri Salminen
 • Koresoft Osk
 • +358 44 594 0060
 • henri.salminen@koresoft.fi

HENKILÖREKISTERIN NIMI

Beach-Halli Finland Oy:n varausjärjestelmän (www.beach-halli.fi) käyttäjärekisteri


HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Beach-Halli Finland Oy:n varausjärjestelmän käyttäjärekisteriin kirjatut henkilötiedot on tarkoitettu Beach-Halli Finland Oy:n varausjärjestelmän käyttäjähallintaan. Beach-Halli Finland Oy:n varausjärjestelmänän rekisteröityneiden käyttäjien tietojen käyttötarkoituksena on Beach-Halli Finland Oy:n ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä tiedonvälitys asiakkaan varauksista. Lisäksi käyttötarkoituksena on markkinointi käyttäjille, jotka ilmaisevat halukkuutensa vastaanottaa markkinointiviestejä. Mikäli käyttäjä ei ilmaise halukkuuttaan vastaanottaa markkinointia, tulkitaan se markkinointikielloksi eikä tietoja tällöin käytetä markkinointitarkoituksiin.


KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Beach-Halli Finland Oy:n varausjärjestelmän käyttäjärekisteriin rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä.


REKISTERIN TIETOLÄHTEET JA TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä antamia tietoja, jotka he ovat antaneet rekisteröityessään Beach-Halli Finland Oy:n varausjärjestelmän käyttäjärekisteriin.

Käyttäjärekisteriin rekisteröityneet käyttäjät voivat tarkistaa ja muuttaa antamiansa tietoja tietoverkon (Internet) avulla.

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • Sähköpostiosoite (toimii käyttäjätunnuksena ja asiakassuhteen hoitoon liittyvän yhteydenpidon yhteystietona)
 • Salasana (käyttäjän itse määriteltävissä)
 • Tilaajan etunimi
 • Tilaajan sukunimi
 • Suostumus vastaanottaa markkinointiviestejä Beach-Halli Finland Oy:ltä (käyttäjä antaa halutessaan luvan markkinointiin. Luvan antamatta jättäminen tulkitaan markkinointikielloksi)

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ellei viranomainen tätä vaadi.


HENKILÖTIETOJA EI LUOVUTETA

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteristä ei säilytetä paperista kopiota.

IT-järjestelmä on suojattu palomuuri- ja salasanasuojauksin.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

Täältä tavoitat meidät!


Kiinnostuitko toiminnastamme? Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä tiimiimme!

+358 50 4627186

Sivuston toteutus ja ylläpito | Koresoft
Tekstit ja sisältö | Beach Halli Oy

Rekisteriseloste